Vuodenvaihteessa 2023/2024 Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupien hintoihin tulee muutoksia. Lisäksi muun muassa kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja nousee 69 vuoteen ja kalastuslakiin tulee muutos, jonka mukaan saaliiksi otettavat kalat on jatkossa lopetettava.

Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja nousee 69 vuoteen

Kalastuslain muutos, jonka mukaan kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikäraja nousee nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen astuu voimaan 1.1.2024. Muutos toteutetaan siten, että ne henkilöt, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023, saavat jatkossakin harjoittaa kalastusta ilman valtiolle suoritettavaa kalastonhoitomaksua.

Saaliksi otettavat kalat on jatkossa lopetettava

Eläinten hyvinvointilain säätämisen yhteydessä tehty kalastuslain muutos, jonka mukaan saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla astuu voimaan 1.1.2024.  Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa taikka muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupien hintoihin muutoksia

Vuodenvaihteessa tulee voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus, jolla vahvistettiin Metsähallituksen metsästys- ja kalastusluvista perittävät maksut vuosille 2024-2025. Lupalajien monipuolisuus säilyy ennallaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Pienriistan metsästyslupien ja vapaa-ajan kalastuksen pyydyslupien maksuja on tarkistettu 13-33 % kustannusvastaavuuden toteuttamiseksi. Metsähallituksen metsästys- ja kalastusluvista kertyvillä maksuilla katetaan niiden tuottamisesta aiheutuvat menot. Asetus ei vaikuta kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden hyödyntämiseen.

Lähde: MMM 21.12.2023