Vuoden 2019 hallintokyselyn tulokset: Kalatalousrahaston hallinnointi on palveluhenkistä, mutta toimintaohjelman edistämisessä on vielä melkoisesti parannettavaa

Kalataloushallinnon ja kalatalouspolitiikan toimivuutta selvitettiin kesällä 2019. Kysely liittyi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman arviointiin.

Toimintaohjelman toteutus on nyt täydessä käynnissä, ja kyselyyn vastanneilla on myös kokemuksia ohjelman edistymisestä. Kyselyn tuloksista näkyi, että kalataloushallinto on joltain osin pystynyt parantamaan toimintatapojaan ja edistämään toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita, mutta sillä on vielä melkoisesti parannettavaa.

Edelleen kaikkein vaikeimpia olivat asiakokonaisuudet, joiden päätäntävalta ei ole kalataloushallinnolla vaan niiden edistyminen edellyttää tuloksellista yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa.  Kalatalousyrittäjillä, sidosryhmillä ja myös hallinnolla on yhtenäinen näkemys siitä, että ympäristö- ja petopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ei ole edistytty toivotulla tavalla.

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät ovat onnistuneet parantamaan alueellista yhteistyötä, mutta alueellisia ristiriitoja ne eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Sidosryhmät olivat melko tyytyväisiä kalatalousryhmien toimintaan, kalatalousyritykset olivat sidosryhmiä kriittisempiä toiminnan onnistumisesta.

Näkemykset kalatalouden innovaatio-ohjelmista olivat vielä hajanaisia. Edelleen suurin osa kalatalousyrittäjistä ei osannut kertoa mielipidettään. Sen sijaan sidosryhmien näkemys oli edellisvuotta myönteisempi ja suurin osa sidosryhmän edustajista piti mallia hyvänä, koska se lisää yhteistyötä ja hyödyntävää koko alan kehitystä.

Kalatalousrahaston yleinen hallinnointi oli vastaajien mielestä onnistunut melko hyvin. Hallinnointi ei kuitenkaan ollut parantunut edellisvuodesta.

Kysely lähetettiin kalatalouden yrittäjille, sidosryhmille ja hallinnolle viime kesänä kolmannen kerran. Kyselyyn saatiin yli 260 vastausta ja lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli yrittäjiä.  Vastanneiden määrä oli edellisvuotta pienempi.

Hallintokyselyn tulokset löydät meri- ja kalatalousverkoston
sivuilta: https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Hallintokysely-2019.pdf

Lähde: Luke 4.3.2020/ Kaija Saarni