Meitmeal Oy Ab håller som bäst på att i Kaskö fiskehamn färdigställa sin fabrik. Den ska producera fiskmjöl och fiskolja. Det är Finlands första anläggning avsedd för livsmedelsbruk och huvudråvaran är strömming. Det är Jonathan Hast och Anders Granfors som står bakom bolaget och det nya företaget grundades 2020. Granfors är också fiskare och kapten på strömmingstrålaren Sonnskär.

Entreprenörernas utgångspunkt var tanken att behovet av foderfisk minskar och att ett nytt koncept behövs.

Granfors berättar, att då beslutet att tillverka en produkt avsedd för livsmedelsbruk fattades, gick första året åt till att fundera, det andra till att planera och efter det har det byggts. Inom maj borde det vara klart hoppas Granfors.

Målsättningen för företaget Meitmeal är att förädla den strömming som tidigare blev foder, till fiskmjöl och fiskolja för livsmedelsbruk, och producera råvaror för till exempel friskvårdsprodukter, så som näringstillskott och kosmetika, omega-3 oljor samt protein- och mineralpreparat.

Företagaren Anders Granfors (andra från höger) tar emot gästerna från grannlandet på fabrikens gård

I början av maj bekantade sig representanter från Swedish Pelagic Federation SPF PO Anton Paulrud, Malin Skog, Anneli Rosell, Bengt Gunnarsson och Joel Oresten, under FYFF:s verkställande direktör Kim Jordas ledning, med den snart färdiga fabriken.

Till denna producentorganisation hör 35 pelagiska fiskefartyg längs hela Sveriges kust. Medlemsfartygen är till storleken allt från under 12 meter till 60 meter stora fartyg. En tredjedel av fartygen är verksamma på Östersjön och organisationen täcker över hälften av det svenska fisket och sysselsätter 450 personer i huvudsyssla (se också länken http://www.pelagic.se/ ).

Gästerna var helt klart intresserade av den nya tekniken och det fanns många frågor. Anders Granfors gick igenom fabrikens hela process och bekantade också gruppen med hamnens övriga verksamhet och trålaren Sonnskär. Livsmedelsanvändningen av fabrikens produkter var delvis en överraskning och en positiv sådan. Det går framåt också inom fiskförädlingen, men ett gemensamt hot kom fram i slutdiskussionerna: Den kraftigt expanderande byggnationen av havsvindkraft påverkar fisket speciellt i Bottniska viken och förorsakar osäkerhet gällande alla framtidsplaner.

Det grundliga och givande besöket gav en insikt åt alla att den snart startande fabriken är ett resultat av ett mångsidigt planerande och byggande. Gruppens resa fortsatte vidare till Nystad och ett besök till Selkämeren Jää Oy och gruppen bekantade sig också med Länsi-Rannikon Kala Oy i Töfsala innan den återvände hem.