• Vuonna 2021 Suomessa kasvatettiin 14,4 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli noin 0,7 miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2020.
  • Kirjolohta tuotettiin 13,5 miljoonaa kiloa, joka on 94 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,7 miljoonaa kiloa, reilut 0,1 miljoonaa kiloa edellistä vuotta enemmän. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja tuotettiin yhteensä noin 0,16 miljoonaa kiloa.
  • Kirjolohen mätiä myytiin elintarvikkeeksi noin 0,4 miljoonaa kiloa.
  • Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2021 oli 65,7 miljoonaa euroa ja siian 6,3 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli 73,3 miljoonaa eli lähes kymmenen miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2020. Ruokakalan tuotannon arvon nousu selittyy pitkälti kirjolohen aiempaa korkeammalla tuottajahinnalla. Kirjolohen hinta nousi lohen maailmanmarkkinahinnan nousun myötä.
  • Ruokakalan lisäksi kalaa viljeltiin myös istutettavaksi luonnonvesiin. Erikokoisia kalanpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 50 miljoonaa yksilöä.
  • Vuonna 2021 Suomessa toimi 237 kalanviljely-yritystä, yhdeksän yritystä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lähde: Luke 30.6.2022