I Finland odlades 15,2 miljoner kilo fisk till människoföda år 2023. Produktionen var över en miljon kilo mindre än 2022.

  • Produktionen av regnbåge uppgick till 14,4 miljoner kilo, vilket utgör 95 procent av hela produktionen av matfisk. Produktionen av odlad sik uppgick till 0,7 miljoner kilo, vilket var 0,1 miljoner kilo mindre än under året innan. Produktionen av övriga odlade matfiskarter, nämligen röding, öring och stör, producerades i en sammanlagd mängd av 88 000 kilo.
  • Cirka 0,4 miljoner kilo regnbågsrom såldes till livsmedel.
  • Produktionsvärdet för matfiskproduktionen var sammanlagt 93 miljoner euro, det vill säga nästan 9 miljoner euro mindre än under 2022.
  • Förutom att odla matfisk odlas fisk även för utplantering i naturliga vatten. Cirka 43 miljoner fiskyngel av olika storlekar, med undantag av nykläckta yngel, producerades för utplantering och fortsatt odling.
  • Nästan 18 miljoner sikyngel, fyra miljoner gösyngel och två miljoner vardera av lax- och öringyngel levererades för utplantering.
  • För matfiskproduktionen odlades 15,5 miljoner regnbågsyngel och 1,4 miljoner sikyngel.
  • Under 2023 verkade 217 företag som idkade fiskodling i 352 anläggningar.
  • Antalet företag med matfiskodling och antalet fiskodlare som odlar fisk i dammar med naturlig utfodring har minskat med en tredjedel under de senaste tio åren. Antalet företag som odlar yngel har legat kvar på samma nivå.

Vattenbruk 2023 PDF

Källa: Naturresursinstitutet 27.6.2024