I Finland odlades 16,3 miljoner kilo fisk till människoföda år 2022. Produktionen var nästan två miljoner kilo större än 2021.

  • Produktionen av regnbåge uppgick till 15,3 miljoner kilo, vilket utgör 94 procent av hela produktionen av matfisk. Produktionen av odlad sik uppgick till 0,8 miljoner kilo, vilket var 0,1 miljoner kilo mer än under året innan. Produktionen av övriga odlade matfiskarter uppgick till sammanlagt cirka 0,2 miljoner kilo.
  • Cirka 0,4 miljoner kilo regnbågsrom såldes till livsmedel.
  • Produktionsvärdet för matfiskproduktionen var sammanlagt 102 miljoner euro, det vill säga nära 23 miljoner euro större än under 2021. Priset på norsk lax var högt och detta drev också upp producentpriset på inhemsk regnbågslax. Producentpriset på odlat sik steg också.
  • Förutom att odla matfisk odlas fisk även för utplantering i naturliga vatten. Cirka 50 miljoner fiskyngel av olika storlekar, med undantag av nykläckta yngel, producerades för utplantering och fortsatt odling.
  • Under 2022 verkade 219 företag som idkar fiskodling i Finland, arton företag färre än föregående år.

Källa: Naturresursinstitutet 29.6.2023