Jatkossa tulisi määritellä ympäristön ja ihmisen näkökulmasta kestävä merimetsokannan taso. 

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on tyytymätön merimetsovahinkojen rajoittamista pohtineen työryhmän esityksiin. Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että toimenpiteet jäävät puutteellisiksi.

Erityisesti kalatalouden, ammattikalastajien ja kalankasvattajien ehdotukset tulisi huomioida paremmin. Maakuntahallitus katsoo myös tarpeelliseksi määritellä ympäristön ja ihmisen näkökulmasta kestävä merimetsokannan taso.

Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuudet merimetson siirtämiseksi EU:n luokittelemien rauhoittamattomien lajien joukkoon.

Maakuntahallitus myös joustavoittaisi ja nopeuttaisi nykyistä poikkeuslupakäytäntöä tilanteissa, joissa merimetsoista on syntymässä vakavaa uhkaa paikallisille olosuhteille ja elinkeinoille.

Vihreät jätti maakuntahallituksen lausuntoon eriävän mielipiteen.

Lähde: Yle Turku 16.12.2019