Saga Furs’ skinnauktion avslutades idag med rävskinnsförsäljning. Över 230 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen riktades till bolagets huvudmarknad Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet samt den västerländska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 76% såldes, och drygt 500 000 räv- och finnsjubbskinn, varav ca 60% såldes. Jämfört med marsauktionen sjönk priserna på minkskinn med i genomsnitt 8% och på rävskinn 17%, varav 5 procentenheter berodde på försvagningen av Kinas valuta yuan. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 111 miljoner euro (6/2022: 92 milj. euro). Efter juniauktionen har Saga Furs sålt lika många minkskinn (8,2 miljoner) som under hela föregående räkenskapsperiod, fastän septemberauktionens utbud på 4 miljoner minkskinn ännu återstår. Situationen är svårare gällande rävskinnen, även om fler skinn sålts under innevarande räkenskapsperiod jämfört med samma period i fjol.

”Vi förväntade oss att rävskinnsförsäljningen skulle vara återhållsam och prisnivån klart otillräcklig. Förutom den försiktighet som råder på marknaden i Kina har rävskinnens situation redan länge hämmats av den ringa efterfrågan på pälsbesatser”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Källa: Saga Furs 16.6.2023