Strömmingsmarknaden 2024 är öppen från söndag till lördag 6–12.10. Försäljningstiden från söndag till fredag är kl. 9–19 och på lördag kl. 9–16.

Ansökningstiden till strömmingsmarknaden går ut den 1 augusti. Platsnumren lottas ut och meddelas sökandena i augusti.

Ansökningsanvisningar och information, länk https://silakkamarkkinat.fi/sv/logga-in/

Källa: Helsingfors strömmingsmarknad