Maa- ja metsätalousvaliokunta on 1.12. antanut mietintönsä Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esityksen keskeinen asia on toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittainen purkaminen, eli silakan rysäkalastuksen toimijakohtaiset käyttöoikeudet päättyvät 31.12.2026. Tämän jälkeen silakan rysäkalastus toimii yhteisen erillisen kiintiön puitteissa, eli rysäkalastajat kilpailevat jatkossa keskenään kalastusmahdollisuuksista. Samalla, käytännössä jo ennen sitä, rysäkalastajien käyttöoikeuksien arvot nollaantuvat.

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutettuna. Valiokunta poisti hallituksen esittämän silakan troolikalastuksen, kilohailin ja lohen käyttöoikeuksia koskevan voimassaolon kymmenen vuoden siirtymäajan.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti vastalauseen mietintöön. Ryhmä esittää hallituksen esityksen hylkäämistä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö PDF

Suomen Ammattikalastajaliitto on sekä valmistelun aikana että kuulemisen yhteydessä voimakkaasti kritisoinut hallituksen esitystä.

– Elinkeino toivoo kaikesta eniten vakautta ja ennakoitavuutta, mutta hallituksen esitys sotii näitä tärkeitä periaatteita vastaan, liiton toimitusjohtaja Kim Jordas sanoo.Valitettavasti valiokunnan tekemä muutos lakiesitykseen murentaa entisestään elinkeinon toivomaa vakautta, kun kymmenen vuoden siirtymäaika poistettiin laista. Valtio voi periaatteessa milloin tahansa päättää järjestelmän päättymisestä, lyhyelläkin varoitusajalla.

– Maa- ja metsätalousministeriö, hallitus ja nyt siis myös valiokunta ajaa päätöksissään erityisesti päätoimisten kaupallisten kalastajien yli, mennen tullen. Saaristomeren rysäkalastajat ovat monella tavalla tuoneet esille, että he toivovat toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän säilyttämistä myös silakan rysäkalastuksessa, Jordas toteaa.

– Lakimuutoksessa myös mahdollistetaan se, että valtioneuvosto voi vuoden aikana jakaa toimijakohtaiset kiintiöt uudelleen, mukamas huoltovarmuuden turvaamiseksi. Tämä on jälleen omiaan luomaan järjestelmään epävakautta. Kaupallinen kalastaja ei voi luottaa siihen, että vuoden alusta jaettu toimijakohtainen kiintiö on hänen hallussaan vuoden loppuun saakka.

– Täysin käsittämätön operaatio ministeriön taholta ja luottamus ministeriön toimintaan kyllä mennyt, ei muuta voi sanoa, Jordas sanoo lopuksi.

Katso myös tiedote https://sakl.fi/kommentti-musta-torstai/

Lähde: Eduskunta 1.12.2022 ja SAKL