Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut kalatalouden paikallisesta kehittämisestä vastaavat kalaleader-ryhmät Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uudelle ohjelmakaudelle. Manner-Suomessa toimii jatkossa 10 kalaleader-ryhmää, ja niiden alueellinen kattavuus laajenee merkittävästi aiempaan ohjelmakauteen verrattuna.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta rahoitetaan kalatalouden paikallista kehittämistä myös ohjelmakaudella 2021–2027. Paikallisen kehittämisen tarkoituksena on tukea yhteisölähtöistä, alueen tarpeisiin ja vahvuuksiin perustuvaa kehittämistoimintaa, hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja antaa ihmisille mahdollisuuksia osallistua oman alueensa ja sen kalatalouden kehittämiseen.

Uudelle kaudelle on valittu 10 kalaleader-ryhmää, joista yhdeksän jatkaa aiemmalta ohjelmakaudelta. Uutena ryhmänä aloittaa Kuha-Suomen Kalaleader, joka toimii Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Lappajärven ja Ähtärin alueella. Kalaleader-toiminnan alueellinen kattavuus kasvaa merkittävästi, sillä myös osa vanhoista ryhmistä on kasvattanut toiminta-aluettaan. Jokainen ryhmä on laatinut omalle alueelleen strategian, jossa on kuvattu toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet ohjelmakaudelle.

Uudet ryhmät valittiin Leader-valintakomitean esityksen perusteella. Maaseuturahaston kanssa yhteinen valintakomitea muodostui paikallisen kehittämisen asiantuntijoista hallinnon eri aloilta. Valintakomitean esityksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nosti paikalliselle kehittämiselle varatun EMKVR-rahoituksen määrää alun perin suunnitellusta yhdeksästä miljoonasta 9,6 miljoonaan euroon, jotta kaikille kymmenelle hakemuksen jättäneelle kalaleader-ryhmälle voitiin myöntää rahoitus.

Kalaleader-toiminta jatkuu uudella kaudella myös Ahvenanmaalla, jossa on aiemmin toiminut yksi ryhmä. Ahvenanmaa toteuttaa oman hakumenettelynsä myöhemmin.

Uuden kauden Manner-Suomen ryhmät ovat seuraavat:

RyhmäEMKVR-rahoitus €
Sisä-Suomi1 100 000
Kainuu-Koillismaa1 100 000
Itä-Suomi1 050 000
Länsi1 050 000
Etelärannikko1 000 000
Perämeri950 000
Pohjanmaa900 000
Lappi900 000
Saaristomeri900 000
Kuha-Suomi650 000
Yhteensä9 600 000

Manner-Suomessa toimii jatkossa 10 kalaleader-ryhmää. Ahvenanmaa toteuttaa oman hakumenettelynsä myöhemmin.

Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto 6.7.2022