I september 2023 var värdet på den fisk och de fiskprodukter som importerades till Finland cirka 49,4 miljoner euro, dvs. cirka åtta miljoner kilo. Av importen var cirka 4,5 miljoner kilo färsk hel lax, av vilken 69 procent gick vidare till Europa och 1,4 miljoner kilo blev kvar inlandet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 23,5 miljoner euro, nio miljoner kilo. Färsk hel lax i transit stod för 3,1 miljoner kilo av exporten.

  • Värdet på importen minskade med 23 % jämfört med september föregående år. Importvolymen minskade med 22 %. Av den importerade fisken var 92 % matfisk.
  • Exportvärdet minskade med 28 % jämfört med september föregående år. Exportvolymen minskade med sju procent. Av den exporterade fisken var 96 % matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 7.12.2023