Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i september 2022 till ett värde av 63 miljoner euro, motsvarande cirka 10,3 miljoner kilo. Det fanns 6,5 miljoner kilo importerad färsk lax, varav merparten gick vidare till Europa i transit, cirka 2,1 miljoner kilo fanns kvar i landet.

  • Fisk och fiskprodukter exporterades för 31 miljoner euro; uppgår till 7,9 miljoner kilo. Lax som passerade landet stod för cirka 4,5 miljoner kilo export.
  • Värdet på importen ökade med 45 procent och importen med sex procent jämfört med september föregående år. 99 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet ökade en och en halv gånger jämfört med föregående september. Exportmängden minskade med sju procent. 90 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 7.12.2022