I augusti 2023 var värdet på den fisk och de fiskprodukter som importerades till Finland cirka 49,7 miljoner euro, dvs. cirka åtta miljoner kilo. Av importen var cirka 4,4 miljoner kilo färsk hel lax, av vilken 70 procent gick vidare till Europa och 1,3 miljoner kilo blev kvar i inlandet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 25,4 miljoner euro, 5,7 miljoner kilo. Färsk hel lax i transit stod för 3,1 miljoner kilo av exporten.

  • Värdet på importen minskade med 25 %. Importvolymen minskade med 22 % jämfört med augusti föregående år. Av den importerade fisken var 99% matfisk.
  • Exportvärdet minskade med 17% jämfört med augusti föregående år. Exportvolymen minskade med 26%. Av den exporterade fisken var 81% matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 3.11.2023