Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i augusti 2022 till ett värde av knappt 65 miljoner euro, motsvarande cirka 9,8 miljoner kilo. Det importerades 5,6 miljoner kilo färsk lax, varav merparten gick vidare till Europa i transit, cirka 1,3 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 29,5 miljoner euro; uppgår till 6,8 miljoner kilo. Lax som passerade genom landet stod för cirka 4,2 miljoner kilograms export.

  • Värdet på importen ökade med 52 procent och mängden import med 15 procent jämfört med augusti föregående år. 99 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet fördubblades jämfört med föregående augusti. Exportvolymen ökade med en tredjedel. 85 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 4.11.2022