I juli 2023 var värdet på den fisk och de fiskprodukter som importerades till Finland cirka 41,8 miljoner euro, dvs. cirka 6,1 miljoner kilo. Av importen var cirka 2,9 miljoner kilo färsk hel lax, av vilken 60 procent gick vidare till Europa och 1,2 miljoner kilo blev kvar i inlandet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 17,4 miljoner euro, 3,8 miljoner kilo. Färsk hel lax i transit stod för 1,7 miljoner kilo av exporten.

  • Värdet på importen minskade med 13 %. Importvolymen minskade med 1 % jämfört med juli föregående år. Av den importerade fisken var 98% matfisk.
  • Exportvärdet minskade med 21% jämfört med juli föregående år. Exportvolymen minskade med 47%. Av den exporterade fisken var 78% matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 6.10.2023