I juni 2023 var värdet på den fisk och de fiskprodukter som importerades till Finland cirka 50,2 miljoner euro, dvs. cirka 7,1 miljoner kilo. Av importen var 3,6 miljoner kilo färsk hel lax, varav 57 procent gick vidare till Europa och cirka 1,5 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 19,1 miljoner euro, vilket motsvarade 4,9 miljoner kilo. Färsk hel lax i transit stod för lite över två miljoner kilo av exporten.

  • Värdet på importen minskade med 6%. Importvolymen ökade med 2% jämfört med juni förra året. Av den importerade fisken var 96% matfisk.
  • Värdet på exporten minskade med 8% jämfört med juni föregående år. Exportvolymen minskade med 42%. Av den exporterade fisken var 90% matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 6.9.2023