Bild: Export av fisk och fiskprodukter från Finland

Finland exporterade 106 miljoner kilo fisk och fiskprodukter år 2022, vilket var 27 miljoner kilo mer än året innan. Värdet av exporten, 310 miljoner euro, ökade med 126 miljoner euro. Värdet av exporten av färsk hel lax från Norge till övriga Europa ökade från 130 miljoner euro till 234 miljoner euro.

  • Exporten för mänsklig konsumtion uppgick till 95 miljoner kilo och 11 miljoner kilo för icke-mänsklig konsumtion.
  • De viktigaste ursprungsländerna för fisk och fiskprodukter var Frankrike (44 miljoner euro), Polen (37 miljoner euro), Estland (35 miljoner euro), Litauen (32 miljoner euro), Nederländerna (27 miljoner euro) och Italien (25 miljoner euro). 18 % av transitexporten av färsk hel lax gick till Frankrike och 16 % till Polen. Därefter följde Litauen, Nederländerna Spanien, Tyskland och Italien med en sammanlagd andel på 52 %.
  • Färsk hel lax var fortfarande den överlägset viktigaste exporten sett till värde. De andra produkterna med högst värde var rom och romprodukter, fryst hel strömming och fiskmjöl.
  • År 2022 importerades 97 miljoner kilo fisk och fiskprodukter till Finland, vilket var en ökning med över sex miljoner kilo jämfört med året innan. Värdet av importen, som uppgick till 652 miljoner euro, ökade med 192 miljoner euro. Värdemässigt var den viktigaste importen färsk lax, konserverad tonfisk samt färska lax- och öring filéer.
  • Importen av fiskeriprodukter som är avsedda som livsmedel uppgick till 91 miljoner kilo, en ökning med sju miljoner kilo i volym och 188 miljoner euro i värde jämfört med föregående år.
  • De viktigaste importländerna för fisk och fiskprodukter var Norge (442 miljoner euro), Sverige (54 miljoner euro) och Danmark (20 miljoner euro).
  • Norge stod för 61 % av den totala importen (59 miljoner kilo). Den mest importerade produkten var färsk hel lax för konsumtion (49 miljoner kilo), varav 33 miljoner kilo exporterades som sådan. Andra importerade produkter var färska filéer och räkor.
  • Nio miljoner kilo fisk och fiskprodukter importerades från Sverige och fyra miljoner kilo från Danmark.

Källa: Naturresursinstitutet 13.9.2023