Tabell: Import av fisk och fiskprodukter.

Finland exporterade 83 miljoner kilo fisk och fiskprodukter år 2022, vilket var fyra miljoner kilo mer än året innan. Värdet av exporten, 291 miljoner euro, ökade med 108 miljoner euro. Värdet av exporten av färsk hel lax från Norge till övriga Europa ökade från 130 miljoner euro till 231 miljoner euro.

  • Exporten för mänsklig konsumtion uppgick till 72 miljoner kilo och 11 miljoner kilo för icke-mänsklig konsumtion.
  • De viktigaste ursprungsländerna för fisk och fiskprodukter var Frankrike (43 miljoner euro), Polen (37 miljoner euro), Litauen (31 miljoner euro), Nederländerna (27 miljoner euro), Italien och Estland (25 miljoner euro). 18 % av transitexporten av färsk hel lax gick till Frankrike och 15 % till Polen. Därefter följde Litauen, Nederländerna och Italien med en sammanlagd andel på 36 %.
  • Färsk hel lax var fortfarande den överlägset viktigaste exporten sett till värde. De andra produkterna med högst värde var rom och romprodukter, fryst hel strömming och fiskmjöl.
  • År 2022 importerades 95 miljoner kilo fisk och fiskprodukter till Finland, vilket var en ökning med fyra miljoner kilo jämfört med året innan. Värdet av importen, som uppgick till 636 miljoner euro, ökade med 175 miljoner euro. Värdemässigt var den viktigaste importen färsk lax, konserverad tonfisk samt färska lax- och öringfiléer.
  • Importen av fiskeriprodukter som är avsedda som livsmedel uppgick till 89 miljoner kilo, en ökning med 5 miljoner kilo i volym och 172 miljoner euro i värde jämfört med föregående år.
  • De viktigaste importländerna för fisk och fiskprodukter var Norge (441 miljoner euro), Sverige (50 miljoner euro) och Danmark (18 miljoner euro).
  • Norge stod för 62 % av den totala importen (59 miljoner kilo). Den mest importerade produkten var färsk hel atlantlax för konsumtion (49 miljoner kilo), varav 32 miljoner kilo exporterades som sådan. Andra importerade produkter var färska filéer och räkor.
  • Åtta miljoner kilo fisk och fiskprodukter importerades från Sverige och tre miljoner kilo från Danmark.
Tabell: Export av fisk och fiskprodukter.

Källa: Naturresursinstitutet 21.3.2023