Huvudpunkter

  • Finland exporterade cirka 8,5 miljoner kilo fisk och fiskprodukter i februari 2020. Värdet på exporten var 19,2 miljoner euro. Exportvolymen var 0,5 miljoner kilo lägre, men exportens värde var 5,7 miljoner euro högre än i februari året innan.
  • Mängden av produkter som exporterades som människoföda var 7,9 miljoner kilo (värde 18,8 miljoner euro). I februari exporterades 0,6 miljoner kilo för icke-mänsklig konsumtion.
  • Importvolymen av fisk och fiskprodukter ökade med nästan 0,2 miljoner kilo från motsvarande period föregående år. Samtidigt ökade importens värde med 7,7 miljoner euro. Importvolymen var knappt 7,2 miljoner kilo och importens värde var 41,5 miljoner euro.
  • Volymen av produkter som importerades för människoföda var 7 miljoner kilo och värdet 41,4 miljoner euro.
  • Importen av färsk norsk hel lax var 3,1 miljoner kilo i februari. Det var 0,2 miljoner kilo mer än i februari året innan. Vidareexporten av färsk norsk hel lax till övriga Europa var 2,1 miljoner kilo. Totalt 0,5 miljoner kilo färsk lax och öring importerades som filéer eller annat fiskekött.
  • Cirka 60 procent (4,2 miljoner kilo) av det totala antalet produkter som importerades för konsumtion kom från Norge.

Månadsuppgifter om utrikeshandel med fisk är preliminära. Den slutliga årliga utrikeshandelsstatistiken för fisk 2019 kommer att publiceras i september 2020. Fram till dess kan data för 2019 ändras.

Källa: Naturresursinstitutet 6.5.2020