Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i december 2022 till ett värde av knappt 52 miljoner euro, motsvarande cirka 7,5 miljoner kilo. Det fanns 4,3 miljoner kilo importerad färsk hel lax, varav merparten gick vidare till Europa i transit, cirka två miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades till ett värde av knappt 22 miljoner euro; uppgår till 5,7 miljoner kilo. Lax som passerade genom landet stod för cirka 2,3 miljoner kilo export.

  • Värdet på importen minskade med två procent och mängden import minskade med 20 procent jämfört med december föregående år. 97 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet minskade med 11 procent jämfört med föregående december. Exportmängden minskade med 43 procent. 92 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 3.3.2023