Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i november 2022 till ett värde av knappt 56 miljoner euro, motsvarande cirka 8,6 miljoner kilo. Det fanns 5 miljoner kilo importerad färsk lax, varav merparten gick vidare till Europa i transit, cirka 1,4 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 29 miljoner euro; uppgår till 5,9 miljoner kilo. Lax som passerade genom landet stod för cirka 3,6 miljoner kilogram export.

  • Värdet på importen ökade med 14 procent och mängden import minskade med två procent jämfört med november föregående år. 96 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet ökade med 17 procent jämfört med föregående november. Exportmängden minskade med 33 procent. 85 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 3.2.2023