Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i oktober 2022 till ett värde av 61 miljoner euro, motsvarande cirka 9,6 miljoner kilo. Det fanns 5,6 miljoner kilo importerad färsk lax, varav merparten gick vidare till Europa i transit, cirka 1,7 miljoner kilo fanns kvar i landet.

  • Fisk och fiskprodukter exporterades för 31 miljoner euro; uppgår till 8,4 miljoner kilo. Lax som passerade landet stod för cirka 3,9 miljoner kilo export.
  • Värdet på importen ökade med 35 procent och importen med sju procent jämfört med oktober föregående år. Av den importerade fisken 93 procent var matfisk.
  • Exportvärdet ökade med 41 procent jämfört med föregående oktober. Exportmängden ökade med fem procent. Av den exporterade fisken 94 procent var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 5.1.2023