Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i januari 2023 till ett värde av knappt 36 miljoner euro, motsvarande cirka fem miljoner kilo. Det fanns två miljoner kilo importerad färsk hel lax, varav lite mer än hälften gick vidare till Europa i transit, cirka 0,9 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades till ett värde av knappt 15 miljoner euro; uppgår till 7,2 miljoner kilo. Lax som passerade genom landet stod för cirka 1,1 miljoner kilo export.

  • Värdet på importen minskade med en procent och mängden import minskade med 17 procent jämfört med januari föregående år. 92 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet minskade med 17 procent jämfört med föregående januari. Exportmängden minskade med 24 procent. 87 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 6.4.2023