Ett utkast till nationell förvaltningsplan för storskarv var på remiss i Sverige till och med den 31 augusti 2023.

PDF

Källa: Naturvårdsverket