NEROKAS on kilpailu, jossa etsitään uusia ideoita kalastustyön kuormituksen vähentämiseen.

TTS Työtehoseura on tutkinut yhteistyössä kalastuksen ammattilaisten kanssa alle 10-metrisillä veneillä tapahtuvan kalastustyön kuormitusta Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja -projektissa (www.tts.fi/rannikkokalastus).

Tutkimuksessa havaittiin, että erityisen kuormittavia ja turvallisuusriskejä sisältäviä työn vaiheita ovat veneen lastaaminen ja purkaminen satamassa/laiturilla. Juuri sinun päässäsi voi muhia nerokas idea, jonka avulla voidaan merkittävästi vähentää näiden työvaiheiden kalastajalle aiheuttamaa työkuormitusta, parantaa jaksamista sekä lisätä terveitä työvuosia ja työn sujuvuutta.

Työtehoseura julistaa ideakilpailun veneen ja laiturin välillä tapahtuvien siirtojen kuormittavuuden vähentämiseksi sekä turvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi.

Katso enemmän kilpailusta, juliste kilpailuista PDF.

Lähde: Työtehoseura