Maa- ja metsätalousministeriö on 15.2.2012 antanut asetuksen, joka kieltää tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen ICES osa-alueilla 22-24 (läntinen kanta) kiintiön täyttymisen vuoksi. Asetus tulee voimaan 16.2.2012.

Kielto koskee Suomen lipun alla purjehtivia tai Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
0400-720690
sakl@sakl.fi