EU:n komissio on eilen 22.7.2019 antanut asetuksen, jossa säädetään kiireellisistä toimenpiteistä, joilla lievennetään Itämeren itäosan turskakantaan kohdistuvaa vakavaa uhkaa.

Asetuksessa kielletään unionin kalastusaluksilta turskan kalastus ICES-osa-alueilla 24, 25 ja 26 sekä kyseisellä alueella pyydetyn turskan ja siitä valmistettujen kalastustuotteiden pitäminen aluksella, siirtäminen, jälleenlaivaus, aluksella käsittely ja purkaminen.

Asetus astuu voimaan 24.7.2019 ja on voimassa 31.12.2019 saakka.

Tarkemmin kiellon sisällöstä:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0002.01.FIN&toc=OJ:L:2019:195:TOC (suomeksi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0002.01.SWE&toc=OJ:L:2019:195:TOC (ruotsiksi)