Innovationsprogram för fiskerinäringen har finansierats med medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020. Tukala är fiskets innovationsprogram. Mera om Tukala (på finska) i länken https://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala/ . Aktörer i partnerskapsprogrammet mellan forskning och fiskare (Tukala) är Naturresursinstitutet (Luke), Jyväskylä universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och från näringens sida Finlands Yrkesfiskarförbund. Suomen sisävesiammattikalastajien liitto deltar också i innovationsprogrammet.

Meningen är att nya innovationsprogram, som ska finansieras genom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) program för Finland, ska inledas våren 2023.

Syftet med innovationsprogrammen är att sporra innovationer inom fiskerinäringen och utveckling som gynnar hela branschen. Genom programmen främjas partnerskap och nätverkande mellan privata och offentliga aktörer. Under den nya programperioden är avsikten att innovationsprogrammen ska bli mer företagsorienterade än tidigare.

Beredningen av det nya innovationsprogrammet Tukala har inletts. Nu är tiden inne för att ge förslag till innehåll i det nya innovationsprogrammet, det vill säga förslag till nya utvecklingsområden och idéer att föra vidare i innovationsprogrammet. De kan gälla redskapsteknik, fiskeriteknologi överlag, effektivering av energianvändning, arbetsergonomi, fiskens kvalitet, fiskhantering och så vidare.

Du kan sända ditt förslag per e-post till adressen sakl@sakl.fi .

Källa: JSM och FYFF 19.9.2022