Den till Vasa 13.11 planerade TUKALA-tillställningen är tyvärr inhiberad. Tillställning hålls vid en tidpunkt som meddelas senare.

Källa: Ett samarbete Naturresursinstitutet och FYFF/ Partnerskap mellan forskning och fiskare, innovationsprogrammet TUKALA.