Ett avslutande seminarium för sommarens laxmärkningar och en tillställning i anslutning till innovationsprogrammet TUKALA hålls

i Vasa fredag 13.11.2020 kl. 10:00-15:00.

Mötesplats är Sokos Hotel Royal Vaasa, mötesutrymmet Wickström-Levon, Hovrättsesplanaden 18.

Under tillställningen behandlas sälfrågor och ryssjefiskets utvecklingsmöjligheter samt övriga aktuella frågor. Tillställningen är riktad till kustfiskare.

Preliminärt program:

10:00 Kaffe och presentation av deltagarna
10:30 Aktuella frågor inom TUKALA (Ari Leskelä)
10:45 Dödligheten för frisläppta laxar – preliminära resultat (Timo Ruokonen & Petri Suuronen)
11:30 Lunch
12:30 Bekämpandet av sälskador – centrala resultat för år 2020 och fortsatta åtgärder (Esa Lehtonen)
13:15 Utvecklingsmöjligheter för fiske med ryssjor och mjärdar i kustfisket (Petri Suuronen)
14:00 Utvecklingssituationen för det kommersiella fisket i Räfsö-området (Markku Saiha)
14:30 Diskussion och idéskapande (alla deltagare)

Anmälningar till förbundets byrå till adressen sakl@sakl.fi eller tel. 0400 720 690 (t.ex. textmeddelande), senast 4.11. Tillställningen är avgiftsfri.

Under tillfället tillämpas de allmänna anvisningar som myndigheterna gett. Man får inte delta i tillställningen om man är sjuk, god hand- och hosthygien ska iakttas och man ska hålla ett avstånd på 1–2 meter till andra människor. Antalet deltagare kan begränsas.

Ett samarbete Naturresursinstitutet och FYFF/ Partnerskap mellan forskning och fiskare, innovationsprogrammet TUKALA.