I år fyller det finländska hygienpasset inom livsmedelsbranschen 20 år. Fram till februari 2022 har det beviljats nära 1 358 000 hygienpass.  En stor grupp finländare har redan grundläggande kunskaper inom livsmedelshygien. Kunskapen att hantera mat på ett säkert sätt finns i livsmedelsbranschens företag och även i hemmen.

De som arbetar inom livsmedelsbranschen måste ha grundläggande kunskaper om livsmedelshygien så att mat kan hanteras på ett säkert sätt. Korrekt hantering av livsmedel har en stor inverkan på livsmedlens hållbarhet och säkerhet.

Hygienpass krävs för sådana arbetstagare inom livsmedelsbranschen som i sitt arbete hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokaler såsom restauranger och livsmedelsindustrier. Många arbetsgivare kräver hygienpass även för andra arbetstagare, eftersom det ökar kompetensen.

Hygienpassets popularitet har överraskat. För tjugo år sedan trodde man att cirka 130 000 arbetstagare inom livsmedelsbranschen behöver passet. Numera ordnas det årligen cirka 9 000 testtillfällen och beviljas cirka 50 000 hygienpass. Hygienkompetenssystemet som grundar sig på finländsk lagstiftning är unikt och har väckt stort intresse i andra länder. Information om livsmedelssäkerheten och hygienkompetenssystemet i Finland har presenterats till exempel för olika länder i Asien.

Hygienpasset gör det lättare att söka arbete

Man kan få hygienpass genom att klara ett hygienpasstest där kunskapen inom olika delområden av livsmedelshygien testas. Testpåståendena anknyter till mikrobiologi, matförgiftningar, hygieniska arbetssätt, personlig hygien, renhållning, egenkontroll och livsmedelslagstiftning. Hygienpasstestare som godkänts av Livsmedelsverket ordnar hygienpasstest och beviljar hygienpass.

Numera kan hygienpasstestet göras redan i högstadiet, gymnasiet eller till exempel under värnplikten. Hygienpasset är en del av allmänbildningen och underlättar arbetssökning utöver inom livsmedelsbranschen också till exempel inom vård-, städ- och transportbranschen. Genom att genomgå hygienpasstestet lär man sig att arbeta på ett säkert sätt även hemma i köket.

Livsmedelsverket förvaltar och upprätthåller hygienkompetenssystemet samt styr och övervakar hygienpasstestarnas verksamhet. Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter övervakar att hygienkompetensskyldigheten förverkligas i företagen inom livsmedelsbranschen, i storkök och livsmedelsindustrier.

Mer information om hygienpasset på Livsmedelsverkets webbplats

Källa: Livsmedelsverket 1.2.2022