Statsrådet har 9.12.2016 gett en förordning som ändrar fiskebegränsningarna på Finska viken och huvudbassängen (centrala Östersjön).

Trålfiske efter vassbuk och strömming med fiskefartyg är förbjudet på följande havsområden:

–          ICES-delområdena 22-27, 28.2 och 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°47′N.

Förbudet är gäller inte från den 17 december till och med den 22 december och inte fiske inom delområde 32 innanför Finlands baslinje.

Detta trålfiske ska om möjligt bedrivas så att strömmingens fångstandel för varje tråldrag är minst hälften av den sammanlagda fångsten av strömming och vassbuk.  

Förordningen träder i kraft 12.12.2016 och gäller till och med den 31.12.2016.

För ytterligare uppgifter:

Förbundets byrå

tel. 0400-720 690

sakl@sakl.fi