Statsrådet har 28.4.2016 gett en förordning som ändrar fiskebegränsningarna på Bottenhavet.

Trålfiske efter vassbuk och strömming med fiskefartyg är förbjudet på följande havsområden:
1) havsområdet på Bottenhavet som avgränsas innanför latituder 61°00′N och 60°30′N samt longituder 18°00´E och 20°00´E (fångstrutor 44 och 45)
2) havsområdet på Ålands hav som avgränsas mellan latituderna 59°47′N och 60°30´N och är på ett avstånd av fyra sjömil från Finlands och Sveriges baslinjer (delar av fångstrutor 48, 49 och 58).

Den tidigare statsrådsförordningen 123/2016 upphävs.

Förordningen träder i kraft 29.4.2016 och gäller till och med den 31.12.2016.

För ytterligare uppgifter:

Förbundets byrå
tel. 0400-720 690
sakl@sakl.fi