Jord- och skogsbruksministeriet har 12.11.2015 beslutat ge en förordning som förbjuder trålfisket efter vassbuk och strömming.

Trålfiske efter vassbuk och strömming förbjuds på följande havsområden:

  1. havsområdet på Bottenhavet som avgränsas av en linje dragen från en punkt på Finlands fastlandskust på latitud 61°30´N rakt åt väster till longitud 20°00´E, därifrån rakt åt söder till en punkt på latitud 61 00´N därifrån rakt åt väster till longitud 19°00´E, därifrån rakt åt söder till en punkt på latitud 60°30´N, därifrån rakt åt öster till Finlands fastlandskust på Hakkeenpääs udde och därifrån längs Finlands fastlandskust norrut till utgångspunkten (fångstrutor 41, 42, 45, 46 och 47),
  2. havsområdet på Ålands hav som avgränsas mellan latituderna 59°47´N och 60o30´N, och är på ett avstånd av fyra sjömil från Finlands och Sveriges baslinjer (områdena inom fångstrutor 48,49 och 58), och 
  3. havsområdet på Finska viken (ICES delområde 32) innanför baslinjen.

Förordningen träder ikraft 13.11.2015 och är i kraft till 31.12.2015.

Vassbuk och strömming fiskat med trål med dessa fartyg före förordningens i kraft trädande får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 15 november 2015

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå 
0400-720690

sakl@sakl.fi