Jord- och skogsbruksministeriet har 4.5.2012 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på norra Östersjön.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°30’N och 59°50’N (norra Östersjön) är förbjudet.

Förordningen gäller tiden 8.5 – 31.12.2012.

Förbudet gäller fartyg som är registrerade i Finland.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi