Finlands Yrkesfiskarförbund informerar

Publiceringsfri 30.5.2012

Trålfiske efter strömming och vassbuk (skarpsill) avbryts på vissa havsområden

Jord- och skogsbruksministeriet har 30.5.2012 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på vissa havsområden.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 29 på området mellan breddgraderna 59°50`N och 60°30`N och i Finska viken inom ICES delområde 32 innanför baslinjen är förbjudet.

Förordningen gäller tiden 1.6 – 31.12.2012.

Förbudet gäller fartyg som är registrerade i Finland.

Tilläggsuppgifter: 

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi