Jord- och skogsbruksministeriet har 23.1.2014 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket med fartyg med en längd över 24 meter efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön.

Trålfiske med fartyg med en längd över 24 meter efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 (Finska viken) och 29 mellan breddgraderna 59°30`N och 59°50`N (norra Östersjön) är förbjudet.

Förordningen träder ikraft 27.1.2014 och är i kraft till 31.12.2014.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå
0400-720690
sakl@sakl.fi