Jord- och skogsbruksministeriet har 17.4.2013 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 25-28 med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter är förbjudet.

Förordningen träder ikraft 18.4.2013 och är i kraft till 31.12.2013.

Lähde: JSM 17.4.2013