Jord- och skogsbruksministeriet har 4.11.2014 beslutat ge förordningar som tillåter trålfisket efter strömming och vassbuk i delområde 32 på Finska viken och i delområde 29 mellan breddgraderna 59 30´N och 59 50´N på norra Östersjön med fartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter under tiden 5-19.11.2014.

Förordningarna träder ikraft 5.11.2014.

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi