Jord- och skogsbruksministeriet har 14.2.2013 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är under 24 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 (Finska viken) utanför Finlands baslinje och 29 mellan breddgraderna 59°00`N och 59°50`N (norra Östersjön) med fiskefartyg vars igenkänningslängd är under 24 meter är förbjudet.

Förordningen träder ikraft 15.2.2013 och är i kraft till 31.12.2013.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi