Jord- och skogsbruksministeriet har 6.6.2013 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Bottniska viken.

Trålfiske efter strömming och vassbuk med fiskefartyg vars längd överallt är över 12 meter inom ICES delområde 30 söder om breddgraden 62°30`N är förbjudet från och med 8 juni till och med 30 juni.

Trålfiske med fartyg med en igenkänningslängd över 24 meter är förbjudet i ICES delområden 30 och 31 i Bottniska viken norr om breddgraden 62°30`N från och med 8 juni till och med 30 juni.

Förordningen träder ikraft 8.6.2013.

Förbudet gäller fartyg som är registrerade i Finland.

Tilläggsuppgifter:            

Förbundets byrå

0400-720690

 sakl@sakl.fi