Jord- och skogsbruksministeriet har 5.2.2015 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES-delområde 25–27, 28.2 och 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 60°00`N med fartyg vars igenkänningslängd är över 24 meterär förbjudet.

Förordningen träder ikraft 7.2.2015 och är i kraft till 31.12.2015.

Strömming och vassbuk fiskat med trål med dessa fartyg före förordningens i kraft trädande får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 10 februari 2015

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi