Jord- och skogsbruksministeriet har 13.1.2016 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES-delområde 25–27, 28.2 och 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 60°00`N med fartyg vars igenkänningslängd är över 24 meterär förbjudet.

Förordningen träder ikraft 17.1.2016 och är i kraft till 31.12.2016.

Strömming och vassbuk fiskat med trål med dessa fartyg före förordningens i kraft trädande får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 21 januari 2016

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi