Jord- och skogsbruksministeriet har 6.11.2014 beslutat ge en förordning som förbjuder trålfisket efter strömming och vassbuk i huvudbassängen i delområden 25-28 med fartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter.

Förordningarna träder ikraft 10.11.2014 och i kraft till den 31.12.2014.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi