Jord- och skogsbruksministeriet har 26.6.2012 beslutat ge en förordning som avbryter trål- och ryssjefisket efter strömming och vassbuk på vissa havsområden.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 på söder om breddgraden 62°30`N är förbjudet från och med 27 juni till och med 17 september.

Trålfiske med fartyg med en igenkänningslängd över 24 meter är förbjudet i ICES delområden 30 och 31 i Bottniska viken norr om breddgraden 62°30`N från och med 27 juni till och med 17 september.

Landning av strömmings- och vassbuksfångst som erhållits med ryssjor i delområden 29 och 32 (Skärgårdshavet och Finska viken) är förbjuden från och med 12 juli till och med 31 december.

Förordningen träder ikraft 27.6.2012.

Förbudet gäller fartyg som är registrerade i Finland.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi