Jord- och skogsbruksministeriet har 13.11.2014 beslutat ge en förordning som avbryter trålfisket efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 32 utanför Finlands baslinje (Finska viken) och 29 mellan breddgraderna 59°30`N och 59°50`N (norra Östersjön) med fartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meterär förbjudet.

Förordningen träder ikraft 15.11.2014 och är i kraft till 31.12.2014.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi