Den traditionella kryssningen för fiskare ordnas följande gång den 5-6 februari 2020 på Viking Line m/s Amorella, som avgår från Åbo. Syftet med evenemanget är att dela aktuell information och nya rön till kommersiella fiskare och fiskerihushållningens intressenter såsom rådgivningsorganisationer, myndigheter och forskare. Bottenhavets och Pyhäjärvis fiskeaktionsgrupp stöder de kommersiella fiskarnas resekostnader.

För mera information, se länken https://www.kalatalouskeskus.fi/informations-och-fortbildningskryssning-for-fiskare-pa-viking-line-m-s-amorella/

Källa: Länsi-Suomen kalatalouskeskus 17.12.2019