Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (YKP-laki) on parasta aikaa eduskunnan käsiteltävänä (HE 103/2016). Lakiin myös sisältyy ehdotus siirtymisestä toimijakohtaisiin kiintiöihin silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa.

SAKL on laatinut yhteenvedon toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän keskeisestä sisällöstä. Yhteenveto on aikaisemmin lähetetty liiton jäsenille sähköpostitse. Yhteenveto perustuu hallituksen esitykseen. MMM on eduskunnan käsittelyn aikana tehnyt eräitä muutoksia hallituksen esitykseen. Nämä eivät ole yhteenvedossa mukana.

SAKL yhteenveto

PDF

Maa- ja metsätalousministeriö on 14.9 antanut tiedotteen, jossa kalastajia pyydetään tarkistamaan saalistietonsa järjestelmää varten. ELY lähettää viikon 38 aikana kalastajille kirjeen saalistiedoista. Koska saalistiedot (eli saalishistoria) ovat siirrettävien käyttöoikeuksien ja toimijakohtaisten kiintiöiden perustana, on erittäin tärkeää, että kalastajat tarkistavat huolellisesti omat saalistietonsa. Näillä on suuri merkitys pitkälle tulevaisuuteen.

MMM tiedote

PDF suomi

PDF ruotsi

 

Lähde: SAKL 9.9.2016 ja MMM 14.9.2016