En grupp forskare från Naturresursinstitutet återvände den 2 oktober 2023 från sin forskningsresa på Östersjön i månadsskiftet september–oktober, där de utredde strömming- och vassbuksbeståndens status. De goda nyheterna är att strömmingarnas svaga tillstånd i Bottenhavet har förbättrats, även de största strömmingarnas tillstånd har klart förbättrats i båda de undersökta havsområdena.

Fiskeentreprenören Toni Nikaniemi (vänster), Pasi Ala-opas, Luke (mitten) och Roope Lehmonen, Luke (höger) lyfter en trål. Bild: Riku Helisevä / Luke.

Den årliga forskningsresan gick till Finlands ekonomiska zon i Finska viken och den norra delen av Egentliga Östersjön samt till hela Bottenhavet inklusive Sveriges ekonomiska zon.

Under resan ekolodades cirka 1670 sjömil och det gjordes sammanlagt 40 trålningar, varav 29 i Bottenhavet, sex i de norra delarna av Egentliga Östersjön och fem i Finska viken. Ungefär hälften av fångsten fiskades från Bottenhavet. Resan gjordes med Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda.

Den totala fångsten som fiskades och behandlades uppgick till 9,3 ton. Av fångstens vikt bestod 73 procent av strömming, 14 procent av vassbuk, nio procent av storspigg och en procent av öronmanet. De övriga tre procenten bestod av övriga arter. Totalt förekom 17 olika arter i fångsten.

Se resultaten från forskningsresan på Naturresursinstitutets sidor, länk https://www.luke.fi/sv/uppf%C3%B6ljningar/fiskenaringens-datainsamling/tillstandet-for-strommingarna-i-bottenhavet-battre-mangden-stor-stromming-liten-mangden-ung-stromming-stor?fbclid=IwAR1FwvWpqy18v28ywihjizDVl98iQsC5U12iEHLAqgnFc_DasjVZVf0Oy3k

Till vänster ett urval av de stora strömmingarna från september–oktober 2021, till höger ett urval av de stora provströmmingarna från hösten 2022, båda från provtrålningsfångster. Bilder: Jukka Pönni / Luke (vänster) och Jari Raitaniemi / Luke (höger).

Länk: Naturresursinstitutet 27.11.2023